Požadavky na vzduchotěsnost

Požadavky na vzduchotěsnost budov a jejich částí platné v ČR jsou uvedeny v těchto normách:

ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

Požadavky na šíření vzduchu konstrukcí a budovou jsou souhrnně uvedeny v kap 7. Požadavky na průvzdušnost budovy a stavebních prvků jsou shrnuty v kap. 7.1 Průvzdušnost v tomto členění:

Celková průvzdušnost budov se hodnotí pomocí intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa, a uvádí se jako hodnota n50. Doporučuje se splnit podmínku:

n50 ≤ n50,N

Doporučené hodnoty n50,N se stanovují v závislosti na způsobu větrání v budově podle tabulky:

omega replica watches omega replica www.omegachat.me

Větrání v budově

n50,N

n50,N
Úroveň I Úroveň II

Přirozené

4,5

3,0

Nucené

1,5

1,2

Nucené se zpětným získáváním tepla (ZZT)

1,0

0,8

Nucené se ZZT, pasivní domy

0,6

0,4

Hodnoty na úrovni I se doporučuje splnit vždy, hodnoty na úrovni II se doporučuje splnit přednostně.

Doporučuje se dosahovat co nejnižších hodnot celkové intenzity výměny vzduchu n50 mimo jiné vzhledem k zvýšenému riziku poškození konstrukce souvisejícímu s intenzivním šířením tepla a vodní páry prouděním v netěsné konstrukci. Splnění doporučených hodnot podle tabulky pro obálku budovy nezajišťuje vyloučení lokálních nepříznivých situací v tomto ohledu.

TNI 73 0329  Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy

Celková průvzdušnost budov se hodnotí pomocí intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa, a uvádí se jako hodnota n50. Pro zatřídění budovy do určité kategorie se požaduje splnit podmínku:

n50 ≤ 1,5 h-1 pro nízkoenergetický rodinný dům

n50 ≤ 0,6 h-1 pro pasivní rodinný dům

 

TNI 73 0330  Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy

Celková průvzdušnost budov se hodnotí obdobně jako v TNI 73 0329. Pro zatřídění budovy do určité kategorie se požaduje splnit podmínku:

n50 ≤ 1,5 h-1 pro nízkoenergetický bytový dům

n50 ≤ 0,6 h-1 pro pasivní bytový dům

Příloha A podrobněji definuje podmínky měření vzduchotěsnosti bytových domů a stanovuje zvláštní postup měření pro velké budovy a budovy, které není možné měřit jako jeden celek

 

Školení - měření vzduchotěsnosti budov 2022

Asociace Blower Door CZ nabízí všem zájemcům...

více >>

Srovnávací měření 2021

Ve dnech od 15.9. do 18.9. 2021 již tradičně v...

více >>

Srovnávací měření 2020

Ve dnech od 9.9. do 10.9. 2020 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2019

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2019

Ve dnech od 27.5. do 28.5. 2019 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2018

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2018

Ve dnech od 28.5. do 30.5. 2018 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2017

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2017

Ve dnech od 12.6. do 15.6. 2016 již tradičně v...

více >>

Srovnávací měření 2016

Ve dnech od 6.6. do 7.6. 2016 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2016

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2015

Ve dnech od 8.6. do 10.6. 2015 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2014

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2014

Ve dnech od 27. 5. do 29. 5. 2014 v Koberovech...

více >>

Srovnávací měření 2013

Ve dnech od 17. 5. do 18. 5. 2013 proběhlo...

více >>

Valná hromada asociace 2013

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2012

Ve dnech 12.1. až 13.1.2012 proběhlo...

více >>

Valná hromada asociace 2011

V souladu se zněním stanov Asociace BlowerDoor...

více >>

Vítejte

Vítejte na nové webu Asociace Blower Door CZ....

více >>