Organizační struktura

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace. Valnou hromadu tvoří všichni členové. Valná hromada mimo jiné schvaluje konkrétní úkoly a aktivity asociace.

 

Rada asociace

Ing. Jiří Novák, Ph.D. Ing. Jiří Krejča Ing. Jiří Brich
Ing. Jiří Novák, Ph.D. Ing. Jiří Krejča Ing. Jiří Brich
Předseda Místopředseda člen rady
Ing. Zbyšek Kubíček

Ing. Zbyšek Kubíček
člen rady

v novém složení od: 19.11.2020

Předseda a místopředseda naplňuje rozhodnutí rady, reprezentuje asociaci a jedná jejím jménem.

Rada Asociace je výkonným orgánem, který řídí činnost asociace v období mezi zasedáními valné hromady. Za svou činnost odpovídá valné hromadě.

Replica Handbags www.allreplicabags.com

Školení - měření vzduchotěsnosti budov 2022

Asociace Blower Door CZ nabízí všem zájemcům...

více >>

Srovnávací měření 2021

Ve dnech od 15.9. do 18.9. 2021 již tradičně v...

více >>

Srovnávací měření 2020

Ve dnech od 9.9. do 10.9. 2020 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2019

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2019

Ve dnech od 27.5. do 28.5. 2019 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2018

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2018

Ve dnech od 28.5. do 30.5. 2018 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2017

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2017

Ve dnech od 12.6. do 15.6. 2016 již tradičně v...

více >>

Srovnávací měření 2016

Ve dnech od 6.6. do 7.6. 2016 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2016

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2015

Ve dnech od 8.6. do 10.6. 2015 již tradičně v...

více >>

Valná hromada asociace 2014

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2014

Ve dnech od 27. 5. do 29. 5. 2014 v Koberovech...

více >>

Srovnávací měření 2013

Ve dnech od 17. 5. do 18. 5. 2013 proběhlo...

více >>

Valná hromada asociace 2013

V souladu se zněním stanov Asociace Blower Door...

více >>

Srovnávací měření 2012

Ve dnech 12.1. až 13.1.2012 proběhlo...

více >>

Valná hromada asociace 2011

V souladu se zněním stanov Asociace BlowerDoor...

více >>

Vítejte

Vítejte na nové webu Asociace Blower Door CZ....

více >>